Wednesday, January 26, 2011

Robert

Robert heeft nog steeds de hoop dat de Kopten en deJoden samen zou kunnen werken.
Historisch, islamitische suprematie meesters deden hun best om tweedracht te zaaien tussen deverschillende gemeenschappen dhimmi, waardoor zeuit elkaar en op gespannen voet met elkaar, maar diegemeenschappen vandaag de dag alleen werken tegen hun eigen belangen door te weigeren om samenbondgenoot. Bat Ye'or de waarheid sprak toen ze riep de historische dhimmi groepen - vooral joden enchristenen - te erkennen dat de jihad hen streefcijfersvoor dezelfde onderdrukking en onderwerping ensamen te werken om dat jihad te weerstaan.

In dezelfde geest, ik heb lang gepleit voor een alliantievan al diegenen die conversie, onderwerping of dood isgepland door de aanhangers van de sharia. We moeten bij elkaar staan als joden, christenen, hindoes,boeddhisten, atheïsten en vrijdenkers, en weerstaan diezou ons doden of onder ons geïnstitutionaliseerde discriminatie. En terwijl sommige het Midden-Oostenchristelijke leiders blijven steken in antisemitisme endhimmi houding van intellectuele en politiekeonderdanigheid, anderen breken van te maken.

Niet alle Kopten zijn antisemitische: medio decembereen aantal fel pro-Israëlische zionisten sprak op destem van de kopten "Internationale Dag van de Mensenrechten conferentie in Washington - met inbegrip van Pamela Geller en mij. Degenen die blijvenin de antisemitische opvattingen, zoals die in deze rallyin Milaan, zijn niet alleen werken tegen de belangen vanhun eigen gemeenschap, maar ook tegenrechtvaardigheid en waarheid.